Kommentarer er av

Søk om lån og stipend

Du kan nå søke om støtte fra Lånekassen til Gründerskolen. Det er viktig at du gjør det så snart du har mulighet. Dette henger sammen med helseforsikring som du kan lese mer om nederst i innlegget.

Slik går du frem for å søke:

 • Gå til nettsidene til Lånekassen
 • Velg «Stipend og lån»
 • Velg «Universitet og høgskole i Norge» der du finner Gå til søknaden

Under følger informasjon om hva du skal fylle inn. Noen spørsmål innimellom må du selv ta stilling til, siden de angår deg. Fyll ut etter beste evne.

Utfyllingsveiledning «Søknad om lån og stipend til høyere og annen utdanning 2021-2022»

 • Hvor skal du studere= i Norge
 • Lærling = Nei
 • Lærested = Universitetet i Oslo. Ikke skriv lærestedet du ellers studerer ved.
 • Utdanning = Gründerskolen sommeren
 • Deler av utdanningen i et annet land = Ja
 • Samtykke angående FS = Dette er opp til deg. Merk at det kan komme opp en melding opp på skjermen som sier at det ikke er registrert noen opplysninger om utvekslingsopplegget ditt i FS. Du kan se bortifra dette og trenger ikke å ta kontakt med oss om dette gjelder deg.
 • Velg land = USA
 • Datoer = San Francisco: 6. juni – 12. august 2022 / Boston 13. juni – 19. august 2022
 • Skolepenger = JA
 • Skolepengebeløp = San Francisco: 5900 / Boston: 6050
 • Valuta = USD
 • Avslutningsmåned og -år for graden/utdanningen = Skriv inn forventet avslutningsdato for hele graden din dersom du studerer noe annet ved siden. Hvis du ikke studerer, skriver du Gründerskolen.
 • Periode du søker om støtte til = Sommer
 • Fulltid eller deltid = Fulltid
 • Dokumentasjon på skolepenger = «Jeg ettersender dokumentasjonen senere..». Merk deg at selv om du skal velge denne så har vi allerede sendt inn dokumentasjonen til Lånekassen for deg. Du trenger altså ikke å ettersende dokumentasjon.

Lånekassen og helseforsikring

Du bør søke støtte fra Lånekassen så snart som mulig, siden det henger sammen med helseforsikringen din. Du tar med deg norske trygderettigheter til utlandet når du studerer mindre enn tolv måneder og mottar støtte fra Lånekassen. Du får først bekreftelse på helserettigheter fra HELFO når Lånekassen har behandlet søknaden din. Dermed er det veldig hensiktsmessig at dette kommer på plass tidligst mulig. I tillegg starter ikke Lånekassen med å behandle søknadene før alle har søkt.