Opptak til Gründerskolen 2020

Opptaket til Gründerskolen 2020 publiseres i Søknadsweb ved UiO 16. november 2019 med svarfrist 24. november 2019. Søkere som får tilbud om studieplass får også tilsendt tilbudsbrev på e-post. Ventelisteopptak gjøres fortløpende etter 24. november 2019.

Søknadsfrist til Gründerskolen 2020 er 15. oktober 2019. Søknaden til Gründerskolen består av to trinn og vi ber alle søkere lese nøye igjennom både opptakskravene og hvordan de skal søke.

Hele søknaden må være fullført innen søknadsfristen.

På bakgrunn av innsendt søknad gjøres det en vurdering og aktuelle kandidater innkalles til intervju i perioden oktober-november.

Spørsmål? Kontakt oss på info@grunderskolen.no

Legg igjen en kommentar

*