Opptak til Gründerskolen 2019

Søknadsfrist til Gründerskolen 2019 er 15. oktober 2018. Søknaden til Gründerskolen består av to trinn og vi ber alle søkere lese nøye igjennom både opptakskravene og hvordan de skal søke.

Hele søknaden må være fullført innen søknadsfristen.

På bakgrunn av innsendt søknad gjøres det en vurdering og aktuelle kandidater innkalles til intervju i perioden oktober-november.

Opptaket publiseres i Søknadsweb ved UiO 16. november 2018 med svarfrist 22. november 2018. Søkere som får tilbud om studieplass får også tilsendt tilbudsbrev på e-post.

Spørsmål? Kontakt oss på info@grunderskolen.no

Legg igjen en kommentar

*