Form B – veiledning til utfylling

Form B – veiledning til utfylling

Under følger en veiledning til Form B. Vi overdriver ikke når vi sier at BU er svært nøye på detaljer i forbindelse med visum 🙂 Så hold tunga rett i munnen og les veiledningen nøye!

Du finner Form B her: Form-B-1-2015-Fillable

Dere skal fylle ut dette skjemaet i sin helhet. Det går fort å fylle ut selv om det er en del spørsmål og ser litt voldsomt ut ved første øyekast. Det er en del steder hvor dere bare krysser og mye nei-kryss for de fleste.

Skjemaet har felter slik at man kan fylle rett inn i PDFen. Husk å lagre skjemaet når du har fylt ut alt! Du fyller ut skjemaet elektronisk, skriver ut, skanner og laster opp i nettskjemaet.

Du må fylle ut alle felter i skjemaet med mindre det står noe annet. Under følger et par tips til noen av punktene det tidligere har vært spørsmål om / blitt gjort feil på:

A) Viktig at du skriver navnet ditt slik det er i barcode feltet i passet.
Merk 1: Det er SVÆRT viktig at du staver navnet ditt helt identisk med det som står i passet ditt. Alle navn du har må med og du må se hva passet ditt har under fornavn og etternavn. Vanligvis står eventuelle mellomnavn i fornavn feltet siden norske pass ikke har eget felt for mellomnavn.
Merk deg også at norske bokstaver skrives slik (se barcode feltet i passet ditt): Æ = AE, Ø=OE og Å = AA

Merk 2: Date of birth (DOB) må være skrevet i formatet de ber om. I USA bruker man måned først, så dag og så årstall.

B) Fyll ut folkeregistrerte adresse. Under State/province skriver du navnet på fylket byen du har ført opp tilhører.

C) Husk både «Country of Citizenship (Primary)» og «Country of Legal Permanent Residence:», samt at «City of Birth:» osv. er det som står i passet ditt.

D) Du må gjøre en av disse to (er du usikker sett opp alternativ to da den er riktig for samtlige av dere):
1. De som tar master nå og fullfører master etter september krysser av på «Master’s», skriver inn hva du tar master i under «major field», kryss på «Anticipated» og så fyller ut måned + år du antar at den fullføres.
2. Hvis du er siste år på bahcelor, har fullført bachlor uten å starte på master eller du fullfører en master før august setter du opp følgende: Kryss på «Master’s», Skriv «Entrepreneurship» i feltet major field og «September 2022» på degree completion date og velg anticipated.

D forts.) «Do you plan to take classes at BU» – velg NO! Dere skal ta kurs på BU, men ikke åpne kurs.

E) Gjelder kun om du har vært på visum til USA. Har du vært på ESTA/Visa waiver som turist i USA skal du ikke sette opp dette.

F) No på spm. 1. Svar på spørsmål 2-8.

G) Nei, på alle spørsmål og du trenger ikke fylle ut noen navn på dependant 1, 2 etc. fordi du søker visum kun for dere selv. Planlegger å få besøk av familie skal de ikke til USA på deres visum, men reise inn på eget/ESTA.

H) Hvis du planlegger å reise til USA i løpet av våren må dette fylles ut. Andre reiser skal ikke skrives her. Skal du ikke reise til USA i løpet av våren husk å krysse nei siden dette må svares på.

I) Norge og Oslo med mindre annet er avtalt med oss.

J) Last Position Held in Home Country (J-1 Applicants Only): Fyll ut Student og kryss av på Government

K) Source of Financial Support:
– Er du ikke støtteberettiget hos Lånekassen: Kontakt oss så forklarer vi hva du må gjøre.
– De som skal søke støtte hos Lånekassen velger «The exchange visitor’s government». Summen dere setter opp er USD 9 600 som er ca. det Lånekassen utbetaler. Vi gjør det slik sånn at alle skal slippe å sende inn kontoutskrift og lignende. Vi har allerede ordnet med dokumentasjon ovenfor BU på at Gründerskolen er godkjent for støtte hos Lånekassen.

På siste side skal du bare skrive noe på det øverste feltet (signatur, print name og dato). Ikke signer på feltet «Additional Attestations (For H-1B, O-1 and TN Applicants Only)»

Husk at hver side har et felt øverst hvor du skal skrive navnet ditt.

Om forfatteren
Gründerskolen

Legg igjen en kommentar

*