Gründerskolen

Entreprenørskapsutdanning som kombinerer teori og praksis i verdens beste innovasjonsmiljøer

Hva er Gründerskolen?
Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom mange utdanningsinstitusjoner i Norge. Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo koordinerer studieprogrammet.

Spørsmål kan sendes til info@grunderskolen.no.
Studieinnhold
  • Arbeidspraksis og studier
  • Inkludert 3 måneder i utlandet
  • For studenter fra alle fagfelt
  • Unikt faglig og sosialt nettverk
  • Kan kombinerers med normert studieløp
  • 30 studiepoeng på masternivå
UIONTNUNHHUITUISNMBUUIABI