Q&A overføring til GS2021

Hva er datoene for GS2021

  • Planlagt oppstart i utlandet er 14. juni 2021 og siste dag på utenlandsoppholdet vil da være 20. august 2021.

Vil opplegget være det samme i 2021?

  • Emnene og den overordnende strukturen på Gründerskolen vil være det samme og vi planlegger ingen store endringer for 2021.

Vil skolepengene være de samme?

  • Skolepengene øker vanligvis med USD/CAD 100-200, men det er ikke sikkert det blir noen økning i 2021. Lånekassen vil uansett fortsette å dekke beløpet i sin helhet fordelt på lån og stipend etter deres satser.

Hvordan blir det med bolig?

  • Vi planlegger fortsatt å tilby boligformidling på campus for de som ønsker det og du vil på et senere tidspunkt bli bedt om å bekrefte boligvalget ditt. Da kan du velge det samme du hadde i 2020 eller endre dette. Per nå vet vi ikke hva prisen for bolig i 2021 blir, men vanligvis øker prisen med 6-7% hvert år, men noen år er prisen den samme eller den går litt ned. Vi kommer til å ha priser klare til vi publiserer opptaket mot slutten av november og det er også da du vil bli bedt om å bekrefte boligvalget ditt.

Vil det kun være oss fra 2020-kullet i 2021?

  • Vi planlegger å fylle opp ledige plasser med nye søkere. Det vil sannsynligvis bli en blanding av søkere fra 2020 og nye 2021 studenter. Hvis mange fra 2020 vil overføres så har vi muligheten til å utvide på alle destinasjonene uten at det går på bekostning av kvaliteten, slik at vi skal få plass til gode søkere til 2021.

Hvis jeg skal ta Gründerskolen sommeren 2021 må jeg da ta introduksjonsemnet på nytt?

  • Hvis du har bestått og fått studiepoeng for ENT4000i eller tilsvarende forhåndsgodkjente emne på et annet lærested må du ikke ta det på nytt. Med andre ord du får en roligere vår da enn du har hatt nå i 2020.

Hvis jeg skal ta Gründerskolen sommeren 2021 hva skjer da med ENT4300 emnet?

  • Dette emnet vil du måtte ta på nytt da emnet hovedsakelig går på sommeren og kun noen små oppgaver og et par av forelesningene ble gjennomført i år på grunn av Covid-19.

Kan jeg bytte destinasjon?

  • Du kan ikke bytte destinasjon og vil bli overført til samme destinasjon som du skulle til.

Hva skjer hvis jeg takker nei til overføring, men senere finner ut at jeg kan/vil på GS 2021?

  • Vi kansellerer visumet til de som ikke overføres og reserverer ikke en studieplass til deg. Finner du ut etter 1. juni og før 15. oktober at du allikevel vil på GS 2021 så kan du søke på Gründerskolen på ordinær måte. Merk at du da må gjennomføre søknadsprosessen, med intervju mm. Hvis du får en av de ledige plassene må du gjøre alt med visum på nytt. Siden det er store kostnader som må dekkes ved en kansellering av visum som UiO må ta regningen for, samt mye arbeid ber vi om at du tenker deg nøye igjennom nå og ikke minst kontakter oss ved utfordringer med å ta et valg eller bare ved spørsmål.

Hva skjer om situasjonen i verden ikke bedrer seg og GS2021 ikke kan gjennomføres:

  • Per nå har vi ikke mottatt informasjon som tilsier at vi ikke kan kjøre GS sommeren 2021. Vi følger nøye med på situasjonen og vil fortsette å gjøre det i tiden fremover. Om noe skulle endre seg vil vi informere dere så snart som mulig.

Lurer du på noe vi ikke har dekket her eller i Q&A ved avlysningen (https://grunderskolen.no/avlysning-gs2020/) er du velkommen til å kontakte oss på info@grunderskolen.no. Hvis du ønsker at vi ringer deg så skriv det i e-posten sammen med mobilnummeret ditt. Husk at hvis du har utfordringer med å ta en avgjørelse innen 1. juni må du kontakte oss senest en uke før fristen sånn at vi har tid til å se på dette.

Om forfatteren
Gründerskolen

Legg igjen en kommentar

*