Informasjon om Gründerskolen i Norge 2021

Programmet vil bestå av emnene på Gründerskolen som normalt, men med små tilpasninger siden det gjennomføres i Norge. Sammen med introduksjonsemnet du tar våren 2021 vil Gründerskolen i Norge totalt gi minimum 30 studiepoeng ved beståtte emner og du vil da få vitnemål på Gründerskolen fra UiO

Merk! Hvis du tar Gründerskolen i Norge vil du ikke kunne velge overføring til Gründerskolen 2022 da emnene er de samme.

For å holde kostnadene nede er det ikke mulig å ha undervisning fra både San Francisco og Boston i Norge. Basert på en helhetlig vurdering vil derfor undervisningen i ENT4190 (forelesninger, case-diskusjoner, gjesteforelesere og gruppearbeid) gjennomføres digitalt av Boston University. Selv om du opprinnelig skulle til San Francisco eller skulle tatt Sosialt entreprenørskap, vil du kunne ta Gründerskolen i Norge.  

Universitetet i Oslo vil håndtere ENT4200 (internship-emnet) herunder rekruttere startupselskaper i Norge, kjøre matchmaking-prosessen og i samarbeid med Boston University følge opp studentene underveis i internshipene.  

ENT4300 leveres som normalt av Universitetet i Oslo. Deler av undervisningen i emnet planlegges digitalt kl.12.00-16.00 den 29. april og kl.12.00-16.00 den 30. april, men mer informasjon kommer senere.

Se emnebeskrivelsene for innhold: 

ENT4190 – Entrepreneurship Theory in an International Context  

ENT4200 – Startups in practice – Entrepreneurship 

ENT4300 – Entrepreneurship and internationalisation

Varighet: Programmet varer i 10 uker, med oppstart 14. juni og siste eksamen 19. august. Det vil være opplegg mandag – torsdag hvorav det er fire dager internship på dagtid og to ettermiddager/kvelder i uken med undervisning. Fredager er det ikke opplegg.  

Internship: Vi regner med å kunne tilby internship i de største byene i Norge så du ikke trenger å flytte til Oslo for å ta Gründerskolen i Norge. Som en følge av at studentgruppen sannsynligvis vil være noe spredt, vil det kanskje ikke bli samme gruppefølelse som ved Gründerskolen i utlandet.  Det vil være mulig å tipse om internship hvis du vet om noen aktuelle startups i din by, men det er ikke et krav. Du vil få mer informasjon om hva du må gjøre hvis du ønsker å tipse oss.

Kostnader: Skolepenger til Boston University vil være USD 2 200 mot normalt USD 6 050.  

Finansiering: Gründerskolen i Norge vil være støtteberettiget stort sett på samme måte som i utlandet, men du vil ikke få reisestøtte siden du nå ikke skal reise til S.F., Boston eller Cape Town.  

Basert på informasjonen tilgjengelig for oss i dag den 18. mars 2021 vil en student som er støtteberettiget hos Lånekassen få følgende fra Lånekassen (USD summer omregnet til NOK med dagens kurs):  

Basisstøtte for to måneder etter Lånekassens satser: NOK 11 229 X 2 måneder = NOK 22 458 
Skolepengelån: NOK 5 580  
Skolepengestipend: NOK 13 020 

Påmelding skjer via lenken under. Frist er mandag 5. april. 
https://nettskjema.no/a/192658

Du får som nevnt i e-posten en oppdatering fra oss innen 9. april og hvis vi har nok påmeldte studenter og dermed kjører programmet, vil du måtte signere bekreftelse på skolepenger som da vil være bindende.  

Ikke nøl med å ta kontakt på info@grunderskolen.no om du har spørsmål! Ønsker du å snakke med oss på telefon kan du sende en e-post med telefonnummeret ditt så ringer vi deg tilbake når vi har tid. Merk at det ikke vil være noen som svarer på e-post i påsken så om du lurer på noe er det lurt å spørre i god tid.

CV, pitch og Linkedin til matchmakingen: Hvis vi har nok studenter vil vi i starten av april be deg om å sende inn engelsk pitch og engelsk CV maks 1 side til matchmakingen. Du vil også bli bedt om å sende inn lenke til Linkedin profilen din. Det vil være kort frist på dette siden vi trenger å få i gang alt raskt så hvis du har mye som skjer rett etter påske kan du starte med å oppdatere CV og Linkedin allerede nå. 

Et tips som vi registrerer under opptaket som mange gjør feil på er å under-selge seg selv og heller ikke har med entreprenørskapserfaring på CV. ALT du har gjort av entreprenørskap og innovasjon, både små og store ting, skal på denne CVen og siden du etter hvert skal konkurrere med dine medstudenter om samme internship så er det viktig at du får frem alt du kan og har gjort til nå.
Janteloven ut vinduet og alt det der 😉 Merk at CV bør ha samme punkt om GS øverst under utdanning som vi ba dere skrive på i CV til visumprosessen. Du må også passe på at du har med det du gjør nå. Nåværende utdanning og/eller jobb skal på CV.

Du kan også starte med å lage pitch. Den skal være maks 50 ord og er ment til å vekke interessen så startups får lyst til å lese mer om deg (altså klikke på Linkedin lenke/CV) OG samtidig skal den oppsummere din kompetanse. Du vil få tilbakemelding på både CV og pitch og dermed muligheten til å forberede og sende inn ny versjon i løpet av april.