Informasjon om VSPA og ISD

Informasjon om VSPA og ISD

Visumprosessen er nå i gang og alle skal nå ha fått e-post med invitasjon til å fylle ut noe som heter VSPA. Etter at du har fylt ut VSPA og UCB har behandlet det så vil en og en få invitasjon til å fylle ut noe som heter ISD. Altså to forskjellige online skjemaer som skal fylles ut, men først nå det som heter VSPA. Les informasjonen under før du setter igang.

En liten påminnelse som gjelder alt fremover: Husk å alltid skrive navnet ditt som i barcode feltet i passet ditt. Det vil si at alle mellomnavn må med, og i riktig rekkefølge.  Norske pass skiller ikke på mellomnavn og etternavn. Men merk at Ø er OE, Å er AA og Æ er AE. Dette gjelder også for de skjemaene dere skal fylle ut rett før ambassadeintervjuene.

VSPA

Du vil se at UCB har forhåndsutfylt en del og det skal du la stå. Du vil også se ut i fra e-posten (før du klikker inn på skjemaet) at det står noe om betaling. Dere skal IKKE betale noe nå så dere lar som det står i e-posten feltet med betaling stå åpent og dere skal heller ikke klikke dere inn på betalingslenken å betale nå.

Tips fra UiO/UCB om utfylling:

  • Personal data: Fyll ut feltene som ikke allerede er fylt ut.
    Sjekk at navnet ditt som står der stemmer nøyaktig med det som står i barcode feltet i passet ditt. Husk at norske pass ikke skiller på mellomnavn og etternavn og det fleste mellomnavn vil stå i fornavn feltet.
  • Permanent address: Fyll ut folkeregistrerte adresse i Norge. La UCB e-post stå åpent.
  • Information About Your Spouse/Partner: La stå åpent
  • Academic History : Sett inn master på feltene (ref det i parantes på første felt om at det også kan være «or anticipated degree»:
    For the «Academic History» section of VSPA, please tell the students to put Masters as their highest degree. As for the Institution of Degree, they should put the institution where they are studying right now. Sett University of Oslo hvis du kun tar GS våren 2020.
  • Proposed Visit: La det som allerede er utfylt stå, men sett «Research» under Purpose of Visit.
  • University Services Fee: La stå åpent.

ISD application form

Denne kommer senere så du skal ikke gjøre noe nå, men under følger informasjon til utfylling slik at du kan fylle ut med en gang den kommer. IDS er det siste dere skal gjøre før det internasjonale kontoret på UCB skal registrere alt og lage klart visumdokumenter som de sender til Norge.

Informasjon fra UCB om ISD

Here are some general tips for the students when filling out ISD.

Permanent Address- they fill out

Country of legal permanent residence must be accurate. 

Berkeley International Office requires a «Permanent Residence Permit»

Must be a permanent resident (and must show proof of this), not just hold a temporary resident card 

NB! Husk å faktisk submitte ISD. En del glemmer det!

Om forfatteren
Gründerskolen

Legg igjen en kommentar

*