Helseforsikring Boston 2022

Under har vi samlet informasjon om hva dere må gjøre og hva som er viktig å tenke på i forbindelse med helseforsikring. Husk at dere er selv ansvarlige for å sørge for at dere har ordnet at med forsikringspapirer i forkant og har med dere det dere trenger til USA og Boston University (BU).

Om helseforsikring og hva dere må ha klart

Du er selv ansvarlig for følgende:

 1. å ha tilstrekkelig helseforsikring under ditt utvekslingsopphold
 2. å ha tilstrekkelig tilleggsforsikring under ditt utvekslingsopphold
 3. at helseforsikringen og tilleggsforsikringen din til sammen dekker kravene til forsikring som J-visumet ditt krever
 4. ha forsikringsbevis på engelsk fra forsikringsselskapet ditt
 5. fylle ut blått og rosa skjema som dere mottok i deres velkomstkonvolutt fra BU og ta med til Boston
 6. fylle ut andre nødvendige skjemaer samt ta med deg kopi av pass, visum og DS-2019

Punkt 1 og 2

Les mer på UiOs side om forsikring ved utveksling og følg deres beskrivelse. Se egne avsnitt for utveksling til USA, hva du gjør hvis du ikke skal motta støtte fra Lånekassen, tilleggsforsikring og rettigheter gjennom folketrygden.

Punkt 3

Se kravene i det gule skjemaet i velkomstkonvolutten dere fikk fra BU. Du kan også se på følgende side for mer informasjon om krav knyttet til J-1-visumet

Punkt 4

Du må sørge for å ha med deg forsikringsbevis og –vilkår på engelsk.

Punkt 5

Hvis du ikke har spart på det blå og rosa skjemaet fra velkomstkonvolutten fra BU, finner du de her:

Hentet fra: J-1 Health Insurance Requirement.

Punkt 6

Det er satt av tid i starten av introduksjonsuka til å sjekke inn ved visumkontoret til BU. Du må i tillegg til blå og rosa skjema fylle ut / ta med følgende:

 1. DS-2019 (den originale versjonen du får tilbake fra ambassaden)
 2. J-1 Visa and US Entry Stamp
 3. Passport Biographical Page (kopi av passet ditt)
 4. Form I-94 Arrival Record (se boksen Already Visiting & Need Proof of Visitor Status)
 5. Scholar and Employee Clearance Form (ta med til BU, så kan dere få hjelp til å fylle ut denne første skoledag).

Erfaringer fra 2019: valg av forsikring

Følgende forsikringer hadde studenter gode erfaringer med: Tryg – Ansa Student Insurance, Europeiske Reiseforsikring, Storebrand Forsikring AS – Student Insurance.

Forsikringen DNB BEST var det noen som opplevde problemer med fordi de ikke ville gi engelsk dokumentasjon om forsikringen.

Det viktige er at dere undersøker dette før dere velger forsikring og er spesifikke om kravene knyttet til J-1.

UiOs informasjon om opphold i utlandet

Alle studenter som reiser på studieopphold i utlandet må sette seg inn i UiOs råd for sikkerhet og gjøre de nødvendige forberedelsene før avreise. Det finner du på denne siden for Trygg i utlandet.