Søke Gründerskolen som ES-student

Studenter som startet på Entreprenørskolen ved NTNU høst 2023 har muligheten til å søke Gründerskolen Boston ES-variant sommeren 2024 og følge opplegget Gründerskolen har for ES-studenter der. Ønsker du å benytte deg av tilbudet må du søke innen 15. oktober 2023. Vi ber deg lese nøye igjennom informasjonen under. Ta kontakt med oss på info@grunderskolen.no ved spørsmål etter at du har lest informasjonen under.

Søknaden består av to deler og er gyldig når begge deler er levert innen fristen:

1. Søk om opptak i Søknadsweb ved UiO
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uio
VIKTIG: Du som NTNU student må også søke i søknadsweb ved UiO da opptak til Gründerskolen er knyttet til studierett ved UiO. Som nevnt over må begge deler av søknaden være fullført innen fristen for alle søkere uavhengig av hvor du studerer til daglig.

2. Fyll inn et nytt skjema via Nettskjema og last opp CV på slutten
https://nettskjema.no/a/352276
– Fyll inn alle felter i Nettskjema  (”Introduksjonsemne” = Jeg er student ved Entreprenørskolen NTNU).
– I nettskjema legger du også ved CV på engelsk i .pdf, MAX 1 side.
– Filnavn: Fornavn Etternavn Entreprenørskolen.pdf
– Du trenger ikke legge ved motivasjonsbrev og karakterutskrift selv om det står det i nettskjema – dette gjelder for ordinære søkere til Gründerskolen og ikke ES-studenter. Som søker til Boston ES-variant legger du kun ved CV på engelsk.

NB! For søkere som ikke er registrert med generell studiekompetanse (GSK) ved UiO:
Dersom du ikke er registrert med GSK vil du se det under personinformasjon når du søker i søknadsweb. Søkere som ikke er registrert med GSK må sende inn vitnemål fra videregående utdanning eller tilsvarende som kan dekke kravet. Kan sendes på e-post til info@grunderskolen.no

Kostnader

Det er kostnader forbundet med Gründerskolen og Lånekassen dekker ikke alt. Du bør sette deg inn i dette ved å lese her: http://grunderskolen.no/finansiering/ før du søker. Kostnader for 2024 vil stå i tilbudsbrevet til de som får tilbud om plass.

Opptaksprosess

Opptaket til Gründerskolen 2024 publiseres i Søknadsweb ved UiO den 20. november 2023. Som ES-student ved Gründerskolen Boston ES-variant er svarfristen for å takke ja/nei til Gründerskolen den samme som for de andre søkerne (fristen vil stå i tilbudsbrevet), men du som ES-student vil ha muligheten til å trekke deg innen 7. januar 2024 uten noen kostnader dersom du ikke lenger ønsker å dra til Boston. Trekker du deg etter denne fristen vil du måtte betale både skolepenger og evt. bolig.

Søke ordinær variant av Gründerskolen med internship

Alle som oppfyller opptakskravene til Gründerskolen kan søke den ordinære varianten av Gründerskolen med internship. Det gjelder også dere. Som ES-student har vi reservert plass til deg til på ES-varianten i Boston. Ønsker du å søke Gründerskolen på ordinær måte med internship i San Francisco eller Boston må du søke på ordinær måte og gjennom samme søknadsprosess som andre søkere. Det ikke anledning til å jobbe med eget prosjekt i San Francisco. Informasjon om hvordan søke Gründerskolen ordinær finner du på www.grunderskolen.no/soknad/, husk at om du søker på denne måten må du følge veiledningen som står der og ikke den over.