Gründerskolen

Entreprenørskapsutdanning på sommeren som kombinerer teori og praksis i verdens beste innovasjonsmiljøer

Hva er Gründerskolen?
Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom mange utdanningsinstitusjoner i Norge. Universitetet i Oslo koordinerer studieprogrammet.

Spørsmål kan sendes til info@grunderskolen.no.
Studieinnhold
  • Arbeidspraksis og studier
  • 10 uker i utlandet på sommeren
  • Internasjonal erfaring
  • For studenter fra alle fagfelt
  • Unikt faglig og sosialt nettverk
  • 30 studiepoeng
  • Støttet av Lånekassen
UIONTNUNHHUITUISNMBUUIABI