Opptak til Gründerskolen 2017

Søknadsfrist til Gründerskolen 2017 er 15. oktober 2016. Søknaden til Gründerskolen består av to trinn og vi ber alle søkere lese nøye igjennom både opptakskravene og hvordan de skal søke.

Hele søknaden må være fullført innen søknadsfristen.

På bakgrunn av innsendt søknad gjøres det en vurdering og aktuelle kandidater innkalles til intervju i perioden oktober-november.

Opptaket publiseres i Søknadsweb ved UiO 17. november 2016 med svarfrist 21. november 2016. Søkere som får tilbud om studieplass får også tilsendt tilbudsbrev på e-post.

Introduksjonskurs til Gründerskolen har oppstart i fra og med januar 2016. Nøyaktig oppstartsdato varierer.
Det vil også være en obligatorisk fellessamling i Oslo for alle studentene den 3. februar 2017 og 28. april 2017.

Følg oss gjerne på Facebook for siste nytt om informasjonsmøter og opptaksprosessen

Spørsmål? Kontakt oss på info@grunderskolen.no

Om forfatteren
Gründerskolen

Legg igjen en kommentar

*