Form B – veiledning til utfylling

Under følger en veiledning til Form B. Vi overdriver ikke når vi sier at BU er super nøye på detaljer i forbindelse med visum 🙂 Så hold tunga rett i munnen og les veiledningen nøye!

Form-B

Du finner Form B her: Form-B-1-2015-Fillable

Dere skal fylle ut dette skjemaet i sin helhet. Det går fort å fylle ut selv om det er en del spørsmål og ser litt voldsomt ut ved første øyekast. Det er en del steder hvor dere bare krysser og mye nei-kryss for de fleste. Skjemaet har felter slik at man kan fylle rett inn i PDFen. Husk å lagre skjemaet når du har fylt ut alt! Vi gjør det slik at du fyller ut skjemaet elektronisk, skriver ut, signerer, skanner og laster opp i samme nettskjema hvor vi ber om svar på en del spørsmål https://nettskjema.uio.no/answer/78450.html

Du må fylle ut alle felter i skjemaet med mindre det står noe annet og under følger et par tips til noen av punktene det tidligere har vært spørsmål om / blitt gjort feil på:

A) Viktig at du skriver navnet ditt slik det er i barcode feltet i passet.
Merk 1: Det er SVÆRT viktig at du staver navnet ditt helt identisk med det som står i passet ditt. Det skal også være 100% identisk og alle navn du har må med.
Æ = AE, Ø=OE og Å = AA
Merk 2: Date of birth (DOB) må være rett ift. formatet de ber om. I USA bruker man måned først, så dag og så årstall.

C) Husk både «Country of Citizenship (Primary)» og «Country of Legal Permanent Residence:», samt at «City of Birth:» osv. er det som står i passet ditt.

D) Dere setter ikke opp bachelor, men en av disse to:
– De som tar master nå eller har fullført master krysser av på «Master’s», skriver inn hva du tar master i under «major field» og så fyller ut datoer og velger om den er fullført eller at datoen referer til når du antar at den fullføres.
– Dere som fortsatt er siste år på bahcelor setter opp følgende: Kryss på «Master’s», Skriv «Entrepreneurship» i feltet major field og «December 2018» på degree completion date og velg anticipated.

D forts.) «Do you plan to take classes at BU» – velg NO! Dere skal ta kurs på BU, men ikke åpne kurs.

E) Gjelder kun om du har vært på visum til USA. Har du vært på ESTA/Visa waiver som turist i USA skal du ikke sette opp dette.

G) Nei, på alle spørsmål og du trenger ikke fylle ut noen navn på dependant 1, 2 etc. fordi dere søker visum kun for dere selv og selv om dere får besøk av familie skal de ikke til USA på deres visum.

I) Norge og Oslo med mindre annet er avtalt med UiO.

J) Last Position Held in Home Country (J-1 Applicants Only): Fyll ut Student og kryss av på Government

K) Source of Financial Support:
– Er du ikke støtteberettiget hos Lånekassen: Kontakt oss så forklarer vi hva du må gjøre.
– De som skal søke støtte hos Lånekassen velger «The exchange visitor’s government». Summen dere setter opp er USD 8300 som er ca. det Lånekassen utbetaler. Vi gjør det slik sånn at alle skal slippe og sende inn kontoutskrift og lignende. Vi har allerede ordnet med dokumentasjon ovenfor BU på at Gründerskolen er godkjent for støtte hos Lånekassen.

På siste side skal du bare skrive noe på det øverste feltet (signatur, print name og dato).

Husk at hver side har et felt øverst hvor du skal skrive navnet ditt.

Om forfatteren
Gründerskolen

Legg igjen en kommentar

*